RADALLE.com Finnish Drift Open 2013 -säännöt<

Street -sarjan Säännöt:

1. Yleiset
1.1 Jury
1.2 Osallistumismaksut
1.3 Vakuutukset
1.4 Vastuut
1.5 Sitoumus
1.6 Ilmoittautumiset
1.7 Katsastus
1.7.1 Osallistumisen evääminen
1.8. Rata ja ajoajat
1.9. Kyydissä olevat
2. Kuljettaja
2.1 Kuljettajan kunto
2.2 Käyttäytyminen
2.3 Kuljettajan vastuu
2.4 Kypärä
2.5 Niskatuki
2.6 Ohjaajakokous
2.7 Ajoasu
2.8 Promootiotilaisuudet
3. Auto & tekniset määräykset
3.1 Auton luokittelu
3.2 Tieliikennekelpoisuus
3.3 Turvavarusteet
3.4 Ohjausjärjestelmä
3.5 Viritys
3.6. Alusta
3.7 Jarrut
3.8 Nesteet
3.9 Auton varustus
3.10 Katsastus
3.11 Ympäristömääräykset
3.12 Ulkoasu
3.13 Melu
3.14 Renkaat
3.15
3.16 Mainokset
3.17 Hinauslenkki
4. Kilpailusuoritus & Pisteytys
4.1 Harjoittelu
4.2. Lajitteluajot
4.3. Finaalit
4.4. 5 minuutin sääntö
5. Suoritusten arvostelu
5.1. Clipping-pisteet
5.2. Driftauskulma
5.3. Nopeus
5.4. Ajolinja
5.5. Style ja Showmanship

6. Sarjaa koskevia sääntöjä
6.1 Loppusijoitusten
määräytyminen

RADALLE.com Finnish Drift Open eli tuttavallisesti FDO on pääsääntöisesti RADALLE.com tapahtumassa järjestettävä Drifting sarja. Sarja juontaa juurensa RADALLE.com:in historiaan ja jo vuonna 2006 se oli ensimmäinen Suomessa ajettava AKK:n alainen drifting sarja. Sarjaan ja osakilpailuihin ovat vapaita osallistumaan kaikki kuljettajat kansallisuuteen katsomatta, kunhan sekä kuljettaja että kilpailuajoneuvo täyttävät näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset.

Säännöt, johon näissää säännöissä viitataan on voimassa oleva AKK:n sääntökirja. Mikäli jotain kohtaa ei ole tarkennettu näissä säännöissä, sovelletaan ensin kansallista voimassa olevaa sääntökirjaa ja sen jälkeen kilpailun johdon päätöksiä.

Luokkia kaudella 2013 on kolme: Street ProStreet ja Pro. Tässä sääntökirjassa on määritelty Street -luokan kahden alaluokan säännöt sekä kaikkia luokkia koskevat sarjasäännöt. Pro luokan säännöt löydät AKK:n sääntökirjasta. Pro-luokassa finaalit ajetaan pariajona ja Street -luokissa yksilösuorituksina eliminaationa. Street jakautuu kahteen alaluokkaan: kaarelliset ja kaarettomat. Kaarellista Street luokkaa kutsutaan nimellä Pro Street. Jokainen luokka kerää omat sarjapisteensä. Kaarettomien autojen Street luokka on entry -level luokka, jonka tuomarointia sekä rataa on helpotettu ja entry-nopeus rajoitettu n. 80 kmh nopeuteen. Näissä säännöissä määritellään Finnish Drift Open 2010 Street ja ProStreet -luokkien säännöt.

Sarjan järjestäjä pitää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

1.1. JURY
Ylintä päätösvaltaa tapahtumissa käyttää Jury, joka koostuu tuomariston edustajasta, kilpailun johtajasta ja tapahtumajärjestäjän edustajasta. Jury:n jäsenien nimet löytyvät infopisteestä.

1.2. Osallistumismaksut
Sarjaan ei tarvitse ilmoittautua osallistuakseen kilpailuun. Vain sarjaan ilmoittautuneet keräävät sarjapisteitä. Sarjamaksu on 50€ (sisältää kuljettajan halutessa RADALLE Ua:n jäsenmaksun 2013) RADALLE Ua:han kuuluville 25€
Kilpailumaksut:
Kilpailun osallistumismaksu 120€ sarjaan kuuluville ja 120€ sarjaan kuulumattomille.

1.3. Vakuutukset Autoissa tulee olla voimassaoleva liikennevakuutus, jonka voimassaolo pitää pystyä todistamaan tarvittaessa. Vakuutus on pakollinen myös kilvettömille autoille.

1.4. Vastuut
Osallistuminen FDO kilpailuihin tapahtuu osallistujan omalla vastuulla. RADALLE.com, R-Pro Oy LTD, RADALLE Ua ry, ratayhtiöt, järjestävät seurat, sarjan ja kilpailujen johto sekä toimitsijat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta kilpailujen ja niihin liittyvien harjoitusten aikana tapahtuviin kilpailijan ja hänen tiiminsä aiheuttamiin vahinkoihin ja onnettomuuksiin.

1.5. Sitoumus
Ilmoittautuessaan sarjaan tai osakilpailuun kuljettaja sitoutuu noudattamaan ja valvomaan näitä sääntöjä, noudattamaan tapahtumansekä kilpailunjärjestäjän ohjeita sekä ottamaan huomioon sarjan, järjestäjän ja autourheilun edut toiminnassaan.

1.6. Ilmoittautumiset
Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään yhdeksän arkipäivää ennen maksamalla kilpailun ilmoittautumismaksu ja toimimalla kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. Tapahtumaan saapuessaan, kuljettajan tulee ilmoittautua kilpailutoimistoon. Kilpailutoimistossa tulee varautua todistamaan kilpailun osallistumismaksun suorittaminen sekä auton vakuutusten voimassaolo. Kuljettajan tulee täyttää vastuuvapaussitoumus ennen radalle siirtymistä. Osakilpailuun voi ilmoittautua myös paikanpäällä, mikäli kilpailussa on tilaa. Osallistumismaksusta ei tällöin hyvitetä sisäänpääsyjä. Kilpailukutsut ovat nähtävissä nettisivuilla osoitteessa www.drift.fi sekä www.radalle.com. Kilpailuissa on osallistujakatto, joka esitetään kilpailukutsussa.

1.7. Katsastus
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ajoneuvon tulee läpäistä tapahtuma-alueella tapahtuva erillinen kilpakatsastus. Katsastuksessa ajoneuvoon kiinnitetään ikkunatarra merkiksi hyväksytysti suoritetusta katsastuksesta. Ennen radalle menoa tulee auton olla katsastettu ja kuljettajan hyväksytty kilpailuun.

1.7.1. Osallistumisen evääminen
Katsastushenkilökunnalla on oikeus evätä ajoneuvon osallistuminen kilpailuun, mikäli katsastuksessa havaitaan laiminlyöntejä taikka vakavia turvallisuuspuutteita. Mikäli katsastuksessa havaitun laiminlyönnin taikka vakavan turvallisuuspuutteen johdosta osallistuminen kilpailuun evätään, ei osallistumismaksua palauteta. Lisäksi järjestäjä pidättää oikeuden evätä osallistumisen ajoneuvolta, jota voidaan pitää vaarallisena. Järjestäjällä on oikeus evätä päihtyneen tai muuten ajosuoritukseen kykenemättömän kuljettajan osallistuminen.

1.8. Rata ja ajoajat
Kilpailla ja harjoitella saa vaan osoitetulla radalla, määrättynä aikana. Rata ja ajoajat kerrotaan osapuilleen kilpailukutsussa sekä tarkennetaan ohjaajakokouksessa. Varikolla tulee noudattaa varovaisuutta auton käsittelyssä. Varikkoalueella suurin sallittu nopeus on 20 km/h.

1.9. Kyydissä olijat
Harjoittelun aikana saa kyydissä istua kuljettajan lisäksi yksi henkilö. Mahdollisella kyydissä istujalla tulee olla pitkähihainen paita sekä pitkälahkeiset housut. Kyydissä olijan tulee käyttää hyväksyttyä kypärää. Kilpailuun osallistuvassa autossa saa olla vain kuljettaja.

1.10 Entry -nopeudet lajittelussa ja finaalissa
Pro- ja ProStreet -luokissa entrynopeus on vapaa. Street -luokassa entry on rajoitettu maximissaan 80 kmh nopeuteen. Maximi entry voi olla muukin, tämä ilmoitetaan kilpailukutsussa. Tämän nopeuden ylittämisestä seuraa pistevähennyksiä. Entry -tavat kerrotaan ohjaajakokousessa.

2.1. Kuljettajan kunto voidaan tarkastaa ennen radalle siirtymistä mm. alkometrin avulla jos järjestäjillä on syytä epäillä päihtymystä. Harjoittelun ja kilpailun aikana on nollatoleranssi päihteiden suhteen.

2.2. Kuljettaja on vastuussa myös tiiminsä sekä vieraidensa käyttäytymisestä koko kilpailuviikonlopun ajan. Häiritsevästä käyttäytymisestä voidaan kilpailija sulkea pois kilpailusta ja sarjasta.

2.3. Kuljettaja on vastuussa radalle ja sen ympäristölle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Mahdollisissa ulosajotilanteissa suosittelemme ensisijaisesti vahingon korjaamista kilpailun jälkeen.

2.4. Kuljettajan kypärän tulee olla sääntökirjan mukainen. Kypärään ei saa tehdä muita muutoksia kuin mitä valmistajan ohjeet sallivat.Avoauton ajajan on käytettävä myös visiiriä tai suojalaseja. Umpikypärän käyttö on suositeltavaa.

2.5. Kuljettajan tulee käyttää kilpailun tai harjoitusten aikana käyttää moottoriurheiluun tarkoitettua niskatukea.

2.6. Kuljettajan tulee osallistua ohjaajakokoukseen ennen kilpailuun tai harjoitteluun osallistumista. Kuljettajan tulee noudattaa ohjaajakokouksessa saamiansa ohjeita.

2.7. Harjoitusajossa, lajitteluajossa tai kilpailuajossa kuljettajan on käytettävä kilpailukäyttöön tarkoitettua yksiosaista ajoasua, sukkia, tulelta suojaavia jalkineita sekä ranteet peittäviä tulelta suojaavia käsineitä. FIA-hyväksyttyä tulenkestävää alusasua suositellaan.

2.8. Kuljettajan tulee pyydettäessä kilpailupaikalla osallistua ajopuvussa sarjan promootiotilaisuuteen max. 2 kertaa vuodessa

Street ja ProStreet

3.1. Auton tulee olla takavetoinen henkilöauto tai siksi luokiteltava ajoneuvo. Mikäli auto on muutettu takavetoiseksi, tulee muutoksen olla huolellisesti toteutettu.

3.2. Auton tulee olla Suomessa tieliikennekelpoinen katsastettu ajoneuvo tai auton tulee olla teknisesti katsastettavassa kunnossa poislukien näissä säännöissä sallitut muutokset.

3.3.a Turvavarusteet - Street -luokan autot
Auton turvavarusteiden tulee olla hyvässä kunnossa. Kuljettajalle on oltava vähintään E-hyväksytyt 4- pisteturvavyöt. Suosittelemme kuppipenkkiä. Suosittelemme turvakaaria sekä turvatankkia. Suosittelemme auton sisälle tukevasti kiinnitettyä sammutinta.

3.3.b Turvavarusteet Pro Street luokka: Auton turvavarusteiden tulee olla hyvässä kunnossa.

3.3.b.1 Penkki ja turvavyöt Kuljettajalle on oltava vähintään Ehyväksytyt 4- pisteturvavyöt sekä kilpailukäyttöön hyväskytty kuppipenkki.

3.3.b.2 Sammutin Kuljettajan ulottuville kiinteästi asennettu 2kg:n sammutin on pakollinen.

3.3.b.3 Turvakaaret
Autossa tulee olla liitteen J:n mukaiset tai FIA- hyväksytyt tai auton valmistajan hyväksymät turvakaaret.

3.4. Jos auton ohjausjärjestelmää on muutettu, tulee muutoksien olla huolella tehtyjä ja vastattava kestävyydeltään alkuperäistä.

3.5. Auto saa olla täysin vakiokuntoinen lukuun ottamatta turvavöitä. Auton viritys on vapaa.

3.6. Alustan parannukset ovat suositeltavia

3.7. Jarrujen parannukset ovat suositeltavia. Käsijarru voi olla hydraulinen. Pedalboxit ovat sallittuja.

3.8. Auto ei saa vuotaa nesteitä.

3.9. Harjoittelu- ja kilpailutilanteessa autosta tulee olla poistettuna kaikki irtonainen tavara ja helposti irtoavat lisävarusteet.

3.10. Autot katsastetaan ennen harjoitteluun ja kilpailuun osallistumista. Katsastuksessa kiinnitämme erityistä huomiota auton turvallisuuteen, kuten jarrujen, nivelten, alustanosien ja ohjauksen kuntoon sekä akun, bensatankin, vanteiden, turvavöiden ja muiden osien kiinnitykseen.

3.11. Auton alla tulee varikolla olla riittävä öljynimeytysmatto tai pahvi. Auton varikolla seistessä sen välittömässä läheisyydessä on oltava palosammutin. Tankkauksen yhteydessä tulee aina olla vähintään 6kg jauhe/vaahtosammutin tankkauspisteen välittömässä läheisyydessä.

3.12. Auton ulkoasun tulee olla mahdollisimman siisti ja huoliteltu.

3.13. Auton meluraja on tapahtumakohtainen ja se ilmoitetaan kilpailukutsussa. Suosittelemme, että auto alittaa 95 desibelin rajan. Joissakin harjoituksissa ja kilpailuissa maksimi meluraja 95db. Mittaus suoritetaan AKK:n sääntökirjassa määrätyllä tavalla.

3.14. Renkaiden tulee olla alkuperämaassaan tieliikenteeseen hyväksytyt. Treadwearin tulee olla vähintään 80.

3.15. Onnettomuuden tai vaurion sattuessa järjestäjä tarkistaa ajoneuvon kunnon ennen takaisin kilpailusuoritukseen päästämistä.

3.16. Kilpailun järjestäjällä on oikeus sijoittaa autoon mainoksia kilpailun ja harjoittelun ajaksi. - halutessasi: 30 x 50 cm (lev. x kork.) kokoiset tilat auton molemmista etuovista kilpailunumeroille ja niihin liittyville mainoksille (2 kpl) - 40 x 10 cm tila etupuskurin kulmista (2 kpl) - takasivulasi 30 x 30 cm numero + sponsoritarra - 15 cm korkea tila tuulilasin yläreunasta koko lasin leveydeltä (1 kpl) - 10 x 25 cm tila kojelaudasta in-car mainosta varten (1 kpl) Näiden lisäksi tulee jokaiselle kilpailijalle 2-4 kpl 15 cm korkeita kilpailunumeroita, jotka sijoitetaan autoon seuraavasti: tuulilasimainoksen alle apukuljettajan puolelle takalasin mainoksen alle keskelle molempiin taka-sivulaseihin

3.17. Autossa tulee olla hinauslenkki.

4.1. Harjoittelu
Ennen lajittelua kuljettajilla on vähintään 20 minuuttia kestävä harjoittelujakso. Tuomariston päätöksen mukainen vaadittu ajolinja on merkittynä näkyvillä merkinnöillä clipping- pisteiden ja – alueiden muodossa kaikissa harjoituksissa.

4.2. Lajitteluajo

4.2.1.Lajitteluajot määräävät kuljettajien paremmuusjärjestyksen finaaliin. Lajittelun ajosuoritukset suoritetaan yksi auto kerrallaan siten, että jokainen osallistuja saa vähintään yhden harjoitusajon sekä kaksi arvosteltavaa suoritusta, joista paremman pistemäärä jää voimaan. Tasapistetilanteissa sijoitukset määräytyvät nopeamman entryn, eli mitatun ensimmäiseen mutkaan sisääntulonopeuden hyväksi. Niidenkin mennessä tasan tarkastellaan huonomman lajitteluajon pisteitä ja nopeuksia. Kilpailukutsussa kerrotun kaaviolajin mukaisesti lajittelussa korkeimmat pisteet saaneet kuljettajat nousevat finaalivaiheeseen.

4.2.2.Lajittelu ajetaan kilpailijoiden numerojärjestyksessä. Kilpailijoiden tulee olla lähdönkeräily-alueella 10 minuuttia ennen lajittelun alkua. Jos kilpailija ei ole lähdönkeräilyalueella oikeaan aikaan, karsiutuu hän kilpailusta. Kilpailijoiden tulee ottaa oman kilpailunumeronsa mukainen paikka lähdönkeräilyalueella.

4.3. Finaalit

4.3.1.Lajittelusta finaalivaiheeseen nousseet muodostavat pudotuskaavion seuraavalla tavalla: Finaali-ajossa kaksi kaaviossa vastakkain asettuvaa kilpailijaa suorittavat radan yksilösuorituksina kerran niin, että lajittelussa huonommin sijoittunut ajaa ensin. Korkeammat pisteet näistä kahdesta ajosta saanut kuljettaja siirtyy kaaviossa seuraavalle tasolle, jossa hän kohtaa toisen parin voittajan. Tasapistetilanteissa tuomarit määräävät uusinta-ajon. Tällä tavalla kaaviolähdön voittajan on mahdollisuus edetä finaalivaiheeseen kohdaten lopulta finaalissa kaavion toisen puolen parhaan kuljettajan ja näin määräytyy kilpailun voittaja. Semifinaalivaiheen putoajat kohtaavat toisensa pronssifinaalissa, pronssiajo voidaan jättää ajamatta jolloin sijoitukset määräytyvät semifinaali-ajon pisteiden mukaan.

4.3.2.Sijat viidestä kahdeksaan määräytyvät Top8-tasolla pudonneiden kesken niin, että heistä lajittelussa korkeimmalle sijoittunut saa sijan viisi, ja heikoiten sijoittunut sijan kahdeksan. Sijat yhdeksästä kuuteentoista määräytyvät vastaavasti siten, että Top16-tasolla pudonneista kuljettajista lajittelun paras saa sijan yhdeksän, ja heikoin sijan kuusitoista. Sijoitukset seitsemästätoista eteenpäin määräytyvät suoraan lajittelun sijoitusten perusteella.

4.4. 5 minuutin sääntö
Kilpailun aikana vioittuneille autoille myönnetään 5 minuutin aika mahdollisen vian korjaukseen. Aika alkaa siitä, kun tulee kyseisen kilpailijan vuoro lähteä ajosuoritukseen ja loppuu siihen, kun kyseinen auto liikkuu pois varikko- tai korjausalueelta. Korjausalue ilmoitetaan aina ajajakokouksessa. Aikarajan noudattamista tarkkaillaan tuomariston toimesta tarkasti ajanottolaitteen kanssa. Niissä tapauksissa, joissa auto on vahingoittunut toisen kilpailijan toimesta kilpailun aikana, ja syy ei ollut oma, voidaan myöntää lisäaikaa auton korjaukseen. Mahdollisesta lisäajasta päätöksen tekevät tuomarit. Kilpailija, joka ei saa autoaan ajokuntoon annetussa ajassa katsotaan keskeyttäneeksi.

5. Suoritusten arvostelu

5.1 Yleistä tuomaroinnista:

Driftingissä haetaan kuljettajaa joka pystyy kuljettamaan autonsa arvostelualueen läpi arvostelutuomariston ennalta määräämää ajolinjaa pitkin mahdollisimman isolla luistokulmalla mahdollisimman nopeasti.

5.2. Tuomarointiperusteet

Tuomarointi suoritetaan tarkkailemalla ajolinjaa, luistokulmaa sekä nopeutta läpi arvostelualueen. Lisäksi arvostelutuomaristolla on mahdollisuus pisteyttää muita tekijöitä kuten vaikuttavuus, kaasun käyttö, suunnanmuutosten samanaikaisuus. Arvostelutuomarit pisteyttävät kuljettajan ajosuorituksen säännöissä kerrottujen määreiden mukaan. Kilpailun eri osien, lajittelun sekä pariajon tuomaroinnit eroavat joiltain osin toisistaan.

5.2.1Lajittelu:

5.2.1.1 Ajolinja

Arvostelutuomaristo pisteyttää kuljettajan ajolinjat tarkkailemalla koko arvostelualueen ajolinjaa ja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin leikkauspisteisiin (clipping-point) / alueet jotka on ilmoitettu kilpailukutsussa ja tarkennettu kuljettajakokouksessa. 

5.2.3 Luistokulma

Kuljettajan tulee ajaa mahdollisimman isolla ja tasaisella luistokulmalla, jonka pystyy pitämään koko suoritusalueen läpi. 

5.2.1.3 Nopeus

Arvostelutuomaristo pisteyttää kuljettajan nopeuden tarkkailemalla koko arvostelualueen nopeutta sekä nopeuden hallintaa.  Nopeuden tulisi olla mahdollisimman kova ja tasalaatuinen  auton ominaisuuksiin nähden koko suoritusalueen ajan. Nopeutta hallitaan ajamalla maksimaalisella kulmalla sen lisäksi jarruilla.  Nopeudenmittauslaitteella voidaan mitata nopeutta halutusta kohtaa.

5.2.4 Vaikuttavuus

Arvostelutuomaristo pisteyttää lisäksi suorituksen vaikuttavuutta (Show-pisteet).

5.2.2 Pariajo

Tuomarointi pariajossa poikkeaa hieman lajitteluiden tuomaroinnsta. Kahta samaan aikaan radalla ajavaa kuljettajaa verrataan toisiinsa. Tuomaristo ilmoittaa parin suoritusten jälkeen kumpi kuljettajista menee jatkoon. 

5.2.2.1 Johtava auto

Johtavan auton tulee pystyä ajamaan hyvä suoritus koko arvostelualueella huolimatta takana olevan auton painostuksesta. Johtavan auton suorituksen tulee keskittyä clipping- pointtien / alueiden läheltä ajamiseen maksimaalisella kulmalla, nopeudella sekä vaikuttavuudella. 

5.2.2.2 Seuraava auto

Seuraavan auton tulee seurata johtavan auton valitsemaa ajolinjaa ja ajaa mahdollisimman lähellä. Seuraavan auton tulee myöskin keskittyä samanaikaisuuteen suorituksessa.

5.3. Tarkennukset arvosteluperusteisiin

Pistevähennykset ja muut tarkennukset ilmoitetaan kilpailun säännöissä tai ohjaajakokouksissa tarvittaessa.

5.4. Ylimääräinen vastaheitto, spinnaus, driftaamisen loppuminen, osuma tai ulosajo joka vaikuttaa suoritukseen, suoraan ajaminen, toistuva osuminen ratamerkkeihin, ohittaminen väärää ajolinjaa käyttäen, ohitetuksi tuleminen väärää ajolinjaa käyttäen sekä auton selkeä ja toistuva aliohjautuminen (puskeminen) aiheuttaa nolla pistettä.

6.1. Sarjan loppusijoitusten määräytyminen tasapistetilanteissa Korkeamman sijoituksen tasapistetilanteessa saa kuljettaja, jolla on enemmän voittoja kauden osakilpailuista. Niidenkin mennessä tasan tarkastellaan 2. sijoja, jonka jälkeen 3. sijoja ja niin edelleen. Mikäli sijoitustenkaan perusteella ei paremmuutta saada selvitettyä, tarkastellaan paremmuutta kauden lajitteluajoissa. Tämänkin mennessä tasan tarkastellaan voitettujen lajitteluajojen entry -nopeuksia.