RADALLE.com Finnish Drift Open 2015 -säännöt

RADALLE.com Finnish Drift Open eli tuttavallisesti FDO on pääsääntöisesti RADALLE.com tapahtumissa järjestettävä Drifting -sarja. Sarjan järjestää RADALLE Urheiluautoilijat.

RADALLE Ua on yhdistys, jonka tavoitteena on järjestää hyviä kilpailuja sekä valvoa kuljettajien, kilpailunjärjestäjien sekä suorituspaikkojen ja sidosryhmien etuja. Yhdistyksen korkein intressi on mahdollistaa tasaväkinen kilpaileminen, laadukkaat kilpailut sekä kuljettajien että toimihenkilöiden harjoittelemiset. RADALLE Ua pyrkii tukemaan kuljettajia sekä toimihenkilöitä. Keinoina näihin ovat mm: aktiivinen vaikuttaminen lajiryhmässä, kuljettajien kokoontumisien järjestäminen, kentän sekä kentän ajatusten kehittäminen ja eteenpäin vieminen, harjoittelemisen mahdollistaminen RADALLE.com ratapäivillä sekä muilla harjoituspäivillä. Yhdistys pyrkii myös kouluttamaan toimihenkilöitään.

RADALLE Ua:han saa liittyä ja siitä on etua mm. kilpailumaksuissa. Liittymiskaavake ja ohjeet www.radalle.com/ua

Liittymällä jäseneksi olet mukana tukemassa driting -lajin kehitystä Suomessa.

Sarja juontaa juurensa RADALLE.com:in historiaan ja jo vuonna 2006 se oli ensimmäinen Suomessa ajettava AKK:n alainen -drifting sarja.

Sarjaan ja osakilpailuihin ovat vapaita osallistumaan kaikki kuljettajat kansallisuuteen katsomatta, kunhan sekä kuljettaja että kilpailuajoneuvo täyttävät näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset.

Säännöt, johon näissä säännöissä viitataan on voimassa oleva AKK:n sääntökirja. Mikäli jotain kohtaa ei ole tarkennettu näissä säännöissä, sovelletaan ensin kansallista voimassa olevaa sääntökirjaa ja sen jälkeen kilpailun johdon päätöksiä. Kilpailun johto käyttää apunaan tarvittaessa erikseen koolle kutsuttavaa kilpailun Juryä.

Luokkia kaudella 2015 on kolme: Street ProStreet ja Pro. Lisäksi järjestämme Pro luokassa SM-tason kilpailuita 2 kpl sekä mahdollisuuksien mukaan NEZ -kilpailun.

Tässä sääntökirjassa on määritelty Street, ProStreet-luokkien säännöt sekä kaikkia luokkia koskevat sarjasäännöt. Pro luokan säännöt löydät AKK:n sääntökirjasta kohdasta drifting.

Pro-luokassa finaalit ajetaan pariajona, Street -luokassa yksilösuorituksina eliminaationa. ProStreet luokka ajetaan näiden sääntöjen määrityksen mukaisesti eliminaationa kuljettajamäärän määrittämään kaaviovaiheeseen. Loput kaaviosta ajetaan tandemina. Tämä sääntömuutos tälle kaudelle tekee ProStreet luokasta Pro 2- luokan, joten myös teknisissä määräyksissä lähennytään Pro -luokkaa. ProStreet -luokkaa voi ajaa edelleen lievennetyillä turva- ja teknisillä säännöillä, mutta tämä estää kaaviossa etenemisen tietyn rajan jälkeen.

Kaarettomien autojen Street -luokka on entry-level luokka, jonka tuomarointia sekä rataa on helpotettu ja entry-nopeus rajoitettu n. 80 kmh nopeuteen. Street -luokan autojen ajatellaan olevan normaaleita takavetoisia katuautoja miedoin virityksin.

ProStreet luokassa harjoitellaan kilpailemista sekä kilvan ajoa. Tämän luokan tavoitteena on tuottaa menestyviä Pro -tason kuljettajia. ProStreet luokan pääajatuksena on mahdollistaa kustannuksiltaan edullinen tapa harrastaa ja harjoitella driftingiä.

Pro luokan säännöt ovat käytännössä AKK:n sääntökirjan määrittämät, mitä nämä säännöt tarkentavat. Sarjan järjestäjä pitää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä aina kun katsoo sen olevan tarpeellista. Sääntömuutoksista tiedotetaan kilpailukutsussa, sekä nettisivuillamme.

1.1. JURY
Ylin päätösvalta tapahtumissa on kilpailunjohtajalla, joka tarvittaessa kutsuu koolle kilpailun Juryn, joka koostuu tuomariston edustajasta, kilpailun johtajasta, tapahtumajärjestäjän edustajasta sekä kuljettajajäsenestä. Juryn päätökset ovat kilpailun johtajalle neuvoa antavia sekä päätöksen tekoa ohjaavia. Jury:n jäsenien nimet löytyvät kilpailutoimistosta.

1.2. Vakuutukset
Autoissa tulee olla voimassaoleva liikennevakuutus, jonka voimassaolo pitää pystyä todistamaan tarvittaessa. Vakuutus on pakollinen myös kilvettömille autoille. Kaikki kilpailumme löytyvät Kiti-kisapalvelusta, joten siirtokilpien saaminen pitäisi olla mahdollista, mutta kannattaa harkita myös vaihtoehdoksi normaalia liikennevakuutusta ja auton laittamista seisontaan kilpailuiden välillä.

1.3. Vastuut
Osallistuminen FDO kilpailuihin tapahtuu osallistujan omalla vastuulla. RADALLE.com, R-Pro Oy LTD, RADALLE Ua ry, ratayhtiöt, muut järjestävät seurat, sarjan ja kilpailujen johto sekä toimitsijat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta kilpailujen ja niihin liittyvien harjoitusten aikana tapahtuviin kilpailijan ja hänen tiiminsä aiheuttamiin vahinkoihin ja onnettomuuksiin. Kilpailija on vastuussa aiheuttamistaan tai hänen tiiminsä aiheuttamista vahingoista mm. radalle, radan ympäristölle, varikkoalueelle sekä kanssakilpailijoille.

1.4. Sitoumus
Ilmoittautuessaan sarjaan tai osakilpailuun kuljettaja sitoutuu noudattamaan ja valvomaan näitä sääntöjä, noudattamaan tapahtuman sekä kilpailunjärjestäjän ohjeita sekä ottamaan huomioon sarjan, järjestäjän ja autourheilun edut toiminnassaan myös edustaessaan lajia tai sarjaa.

1.5. Ilmoittautumiset
Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään yhdeksän arkipäivää ennen maksamalla kilpailun ilmoittautumismaksu ja/tai toimimalla kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumiset tehdään joko Kiti -kisapalveluun tai www.radalle.com -järjestelmään riippuen luokasta. Sarjailmoittautumiset tehdään luokasta riippumatta www.radalle.com -järjestelmään.

Tapahtumaan saapuessaan, kuljettajan tulee ilmoittautua kilpailutoimistoon ennen ensimmäistä ohjaajakokousta. Kilpailutoimistossa tulee varautua todistamaan kilpailun osallistumismaksun suorittaminen sekä auton vakuutusten voimassaolo. Kuljettajan tulee täyttää vastuuvapaussitoumus ennen radalle siirtymistä.
Osakilpailuun voi ilmoittautua myös paikanpäällä, mikäli kilpailussa on tilaa. Osallistumismaksusta ei tällöin hyvitetä tapahtuman sisäänpääsyjä. Kilpailukutsut ovat nähtävissä nettisivuilla osoitteessa www.drift.fi sekä www.radalle.com. sekä Kiti -kisapalvelussa. Kilpailuissa on mahdollisesti osallistujakatto, joka esitetään tarvittaessa kilpailukutsussa.

1.6. Katsastus
Kilpailuun osallistuvan ajoneuvon tulee läpäistä kilpakatsastus. Katsastuksessa ajoneuvoon kiinnitetään ikkunatarra merkiksi hyväksytysti suoritetusta katsastuksesta. Ennen radalle menoa tulee auton olla katsastettu ja kuljettajan hyväksytty kilpailuun. Katsastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota turva-asioihin sekä auton että kuljettajan ajovarusteiden osalta.

1.6.1. Osallistumisen epääminen
Katsastushenkilöillä on oikeus esittää kilpailunjohtajalle auton tai kuljettajan epäämistä ajoneuvon osallistuminen kilpailuun, mikäli katsastuksessa havaitaan laiminlyöntejä taikka vakavia turvallisuuspuutteita.
Mikäli katsastuksessa havaitun laiminlyönnin taikka vakavan turvallisuuspuutteen johdosta osallistuminen kilpailuun evätään, ei osallistumismaksua palauteta. Järjestäjällä on oikeus evätä päihtyneen tai muuten ajosuoritukseen kykenemättömän kuljettajan osallistuminen.

1.7. Rata ja ajoajat
Kilpailla ja harjoitella saa vaan osoitetulla radalla, määrättynä aikana. Rata ja ajoajat kerrotaan osapuilleen kilpailukutsussa sekä tarkennetaan ohjaajakokouksessa. Varikolla tulee noudattaa varovaisuutta auton käsittelyssä. Varikkoalueella suurin sallittu nopeus on 20 km/h.

1.8. Kyydissä olijat
Harjoittelun aikana saa kyydissä istua kuljettajan lisäksi yksi henkilö. Mahdollisella kyydissä istujalla tulee olla vastaavat varusteet mitä ohjaajalta vaaditaan.

1.9 Entry -nopeudet lajittelussa ja finaalissa
Pro- ja ProStreet -luokissa entrynopeus on vapaa. Street -luokassa entry on rajoitettu maksimissaan 80 km/h nopeuteen. Maksimi entry voi olla muukin, tämä ilmoitetaan kilpailukutsussa. Tämän nopeuden ylittämisestä seuraa pistevähennyksiä. Entry -tavat kerrotaan ohjaajakokouksessa.

2.1. Voidakseen osallistua drifting-kilpailuun tulee kilpailijan olla liittynyt johonkin AKK:n jäsenyhdistykseen sekä omistaa AKK:n myöntämä kyseisen kilpailukauden peruslisenssi. Kilpailija voi osallistua myös tutustumislisenssikäytännön mukaan, jolloin kuljettajan ei tarvitse kuulua AKK:n jäsenyhdistykseen eikä hänellä tarvitse olla peruslisenssiä. Tutustumislisenssin saa lunastettua kilpailutoimistosta AKK:n hallituksen vahvistamalla hinnalla kilpailupäivänä. Pro luokassa vaaditaan kuitenkin vähintään peruslisenssi.

Kilpailijalla tulee olla voimassa vähintään B-luokan ajokortti tai rataleimatutkinto. Ulkomaalaisten kuljettajien lisenssivaatimukset määräytyvät liiton yleisten sääntöjen NEAFP-pykälän mukaisesti.

2.2. Kuljettajan kunto voidaan tarkastaa ennen radalle siirtymistä mm. alkometrin avulla jos järjestäjillä on syytä epäillä päihtymystä. Harjoittelun ja kilpailun aikana on nollatoleranssi päihteiden suhteen.

2.3. Kuljettaja on vastuussa myös tiiminsä sekä vieraidensa käyttäytymisestä koko kilpailuviikonlopun ajan. Häiritsevästä käyttäytymisestä voidaan kilpailija sulkea pois kilpailusta ja sarjasta.

2.4. Kuljettaja on vastuussa radalle ja sen ympäristölle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Mahdollisissa ulosajotilanteissa suosittelemme ensisijaisesti vahingon korjaamista kilpailun jälkeen.

2.5. Kuljettajan kypärän tulee olla sääntökirjan mukainen. Kypärään ei saa tehdä muita muutoksia kuin mitä valmistajan ohjeet sallivat. Avoauton ajajan on käytettävä myös visiiriä tai suojalaseja. Umpikypärän käyttö on suositeltavaa.

2.6. Kuljettajan tulee käyttää kilpailun tai harjoitusten aikana käyttää moottoriurheiluun tarkoitettua niskatukea.

2.7. Kuljettajan tulee osallistua ohjaajakokoukseen ennen kilpailuun tai harjoitteluun osallistumista. Kuljettajan tulee noudattaa ohjaajakokouksessa saamiansa ohjeita.

2.8. Harjoitusajossa, lajitteluajossa tai kilpailuajossa kuljettajan on käytettävä kilpailukäyttöön tarkoitettua yksiosaista ajoasua, sukkia, tulelta suojaavia jalkineita sekä ranteet peittäviä tulelta suojaavia käsineitä. FIA-hyväksyttyä tulenkestävää alusasua suositellaan.

2.8.1 Street luokassa kuljettajan ajoasu on suositus. Vähimmäisvaatimuksena on pitkähihainen paita, pitkälahkeiset housut, kengät sekä ajohanskat.

2.9. Kuljettajan tulee pyydettäessä kilpailupaikalla osallistua ajopuvussa sarjan promootiotilaisuuteen max. 2 kertaa vuodessa

Street ja ProStreet

3.1. Auton tulee olla takavetoinen henkilöauto tai siksi luokiteltava ajoneuvo. Mikäli auto on muutettu takavetoiseksi, tulee muutoksen olla huolellisesti toteutettu.

3.1.1. Street-luokan autoissa tulee tekniikka olla vähintään samasta mallisarjasta. Jälkiasennusturbot sallittu.

3.2. Auton tulee olla Suomessa tieliikennekelpoinen katsastettu ajoneuvo tai auton tulee olla teknisesti katsastettavassa kunnossa pois lukien näissä säännöissä sallitut muutokset.

3.3.a Turvavarusteet - Street -luokan autot
Auton turvavarusteiden tulee olla hyvässä kunnossa. Kuljettajalle on oltava vähintään E-hyväksytyt 4- pisteturvavyöt. Suosittelemme kuppipenkkiä. Suosittelemme turvakaaria sekä turvatankkia. Suosittelemme auton sisälle tukevasti kiinnitettyä sammutinta.

3.3.b Turvavarusteet Pro Street luokka: Auton turvavarusteiden tulee olla hyvässä kunnossa.

3.3.b.1 Penkki ja turvavyöt Kuljettajalle on oltava vähintään E-hyväksytyt 4- pisteturvavyöt sekä kilpailukäyttöön hyväksytty kuppipenkki.

3.3.b.2 Sammutin Kuljettajan ulottuville kiinteästi asennettu vähintään 2kg:n sammutin on pakollinen.

3.3.b.3 Turvakaaret
Autossa tulee olla liitteen J:n mukaiset tai FIA- hyväksytyt turvakaaret.

3.4. Jos auton ohjausjärjestelmää on muutettu, tulee muutoksien olla huolella tehtyjä ja vastattava kestävyydeltään alkuperäistä.

3.5. Auto saa olla täysin vakiokuntoinen lukuun ottamatta turvavöitä. Auton viritys on vapaa.

3.6. Alustan parannukset ovat suositeltavia

3.6.1 Street -luokan autojen pyöräntuennan ja alustan kiinnityspisteiden muuttaminen kielletty. Tukivarret ja alusta voi olla säädettäviä poislukien kiinnityspisteiden muuttaminen.

3.7. Jarrujen parannukset ovat suositeltavia. Käsijarru voi olla hydraulinen. Pedalboxit ovat sallittuja.

3.8. Auto ei saa vuotaa nesteitä.

3.9. Harjoittelu- ja kilpailutilanteessa autosta tulee olla poistettuna kaikki irtonainen tavara ja helposti irtoavat lisävarusteet.

3.10. Autot katsastetaan ennen harjoitteluun ja kilpailuun osallistumista. Katsastuksessa kiinnitämme erityistä huomiota auton turvallisuuteen, kuten jarrujen, nivelten, alustanosien ja ohjauksen kuntoon sekä akun, bensatankin, vanteiden, turvavöiden ja muiden osien kiinnitykseen.

3.11. Auton alla tulee varikolla olla riittävä öljynimeytysmatto tai pahvi. Auton varikolla seistessä sen välittömässä läheisyydessä on oltava palosammutin. Tankkauksen yhteydessä tulee aina olla vähintään 6 kg jauhe/vaahtosammutin tankkauspisteen välittömässä läheisyydessä. Polttoainetta voi säilyttää vain tarkoituksen mukaisissa astioissa.

3.12. Auton ulkoasun tulee olla mahdollisimman siisti ja huoliteltu.

3.13. Auton meluraja on tapahtumakohtainen ja se ilmoitetaan kilpailukutsussa. Suosittelemme, että auto alittaa 95 desibelin rajan. Joissakin harjoituksissa ja kilpailuissa maksimi meluraja 95db. Mittaus suoritetaan AKK:n sääntökirjassa määrätyllä tavalla.

3.14. Renkaiden tulee olla E-hyväksytyt. Maksimileveys 225. Kilpailukäyttöön suunnitellut renkaat kielletty (kuvio-osuus alle puolet pinnasta). Eturenkaat vapaat. Akselilla olevat renkaat tulevat olla samanlaiset.

3.15. Onnettomuuden tai vaurion sattuessa järjestäjä tarkistaa ajoneuvon kunnon ennen takaisin kilpailusuoritukseen päästämistä.

3.16. Kilpailun järjestäjällä on oikeus sijoittaa autoon mainoksia kilpailun ja harjoittelun ajaksi. - halutessasi: 30 x 50 cm (lev. x kork.) kokoiset tilat auton molemmista etuovista kilpailunumeroille ja niihin liittyville mainoksille (2 kpl) - 40 x 10 cm tila etupuskurin kulmista (2 kpl) - takasivulasi 30 x 30 cm numero + sponsoritarra - 15 cm korkea tila tuulilasin yläreunasta koko lasin leveydeltä (1 kpl) - 10 x 25 cm tila kojelaudasta in-car mainosta varten (1 kpl) Näiden lisäksi tulee jokaiselle kilpailijalle 2-4 kpl 15 cm korkeita kilpailunumeroita, jotka sijoitetaan autoon seuraavasti: tuulilasimainoksen alle apukuljettajan puolelle takalasin mainoksen alle keskelle molempiin taka-sivulaseihin

3.17. Autossa tulee olla hinauslenkki edessä ja takana.

3.18. Polttoaineet AKK:n sääntökirjan mukaan.

4.1. Harjoittelu
Ennen lajittelua kuljettajilla on vähintään 20 minuuttia kestävä harjoittelujakso. Tuomariston päätöksen mukainen vaadittu ajolinja on merkittynä näkyvillä merkinnöillä clipping- pisteiden ja – alueiden muodossa kaikissa harjoituksissa.

4.2. Lajitteluajo

4.2.1. Lajitteluajot määräävät kuljettajien paremmuusjärjestyksen finaaliin. Lajittelun ajosuoritukset suoritetaan yksi auto kerrallaan siten, että jokainen osallistuja saa vähintään yhden harjoitusajon sekä kaksi arvosteltavaa suoritusta, joista paremman pistemäärä jää voimaan. Tasapistetilanteissa sijoitukset määräytyvät nopeamman entryn, eli mitatun ensimmäiseen mutkaan sisääntulonopeuden hyväksi. Niidenkin mennessä tasan tarkastellaan huonomman lajitteluajon pisteitä ja nopeuksia. Kilpailukutsussa kerrotun kaaviolajin mukaisesti lajittelussa korkeimmat pisteet saaneet kuljettajat nousevat finaalivaiheeseen.

4.2.2. Lajittelu ajetaan kilpailijoiden numerojärjestyksessä. Kilpailijoiden tulee olla lähdönkeräily-alueella 10 minuuttia ennen lajittelun alkua. Jos kilpailija ei ole lähdönkeräilyalueella oikeaan aikaan, karsiutuu hän kilpailusta. Kilpailijoiden tulee ottaa oman kilpailunumeronsa mukainen paikka lähdönkeräilyalueella.

4.3. Finaalit

4.3.1. Lajittelusta finaalivaiheeseen nousseet muodostavat pudotuskaavion seuraavalla tavalla: Finaali-ajossa kaksi kaaviossa vastakkain asettuvaa kilpailijaa suorittavat radan yksilösuorituksina kerran niin, että lajittelussa huonommin sijoittunut ajaa ensin. Korkeammat pisteet näistä kahdesta ajosta saanut kuljettaja siirtyy kaaviossa seuraavalle tasolle, jossa hän kohtaa toisen parin voittajan. Tasapistetilanteissa tuomarit määräävät uusinta-ajon. Tällä tavalla kaaviolähdön voittajan on mahdollisuus edetä finaalivaiheeseen kohdaten lopulta finaalissa kaavion toisen puolen parhaan kuljettajan ja näin määräytyy kilpailun voittaja. Semifinaalivaiheen putoajat kohtaavat toisensa pronssifinaalissa, pronssiajo voidaan jättää ajamatta jolloin sijoitukset määräytyvät semifinaali-ajon pisteiden mukaan.

4.3.2. Sijat viidestä kahdeksaan määräytyvät Top8-tasolla pudonneiden kesken niin, että heistä lajittelussa korkeimmalle sijoittunut saa sijan viisi, ja heikoiten sijoittunut sijan kahdeksan. Sijat yhdeksästä kuuteentoista määräytyvät vastaavasti siten, että Top16-tasolla pudonneista kuljettajista lajittelun paras saa sijan yhdeksän, ja heikoin sijan kuusitoista. Sijoitukset seitsemästätoista eteenpäin määräytyvät suoraan lajittelun sijoitusten perusteella.

4.3.3 ProStreetissä kaavion toisesta tasosta eteenpäin suoritukset ajetaan pariajona.

4.4. 5 minuutin sääntö
Kilpailun aikana vioittuneille autoille myönnetään 5 minuutin aika mahdollisen vian korjaukseen. Aika alkaa siitä, kun tulee kyseisen kilpailijan vuoro lähteä ajosuoritukseen ja loppuu siihen, kun kyseinen auto liikkuu pois varikko- tai korjausalueelta. Korjausalue ilmoitetaan aina ajajakokouksessa. Aikarajan noudattamista tarkkaillaan tuomariston toimesta tarkasti ajanottolaitteen kanssa. Niissä tapauksissa, joissa auto on vahingoittunut toisen kilpailijan toimesta kilpailun aikana, ja syy ei ollut oma, voidaan myöntää lisäaikaa auton korjaukseen. Mahdollisesta lisäajasta päätöksen tekevät tuomarit. Kilpailija, joka ei saa autoaan ajokuntoon annetussa ajassa katsotaan keskeyttäneeksi.

5. Suoritusten arvostelu

5.1 Yleistä tuomaroinnista:

Driftingissä haetaan kuljettajaa joka pystyy kuljettamaan autonsa arvostelualueen läpi arvostelutuomariston ennalta määräämää ajolinjaa pitkin mahdollisimman isolla luistokulmalla mahdollisimman nopeasti.

5.2. Tuomarointiperusteet

Tuomarointi suoritetaan tarkkailemalla ajolinjaa, luistokulmaa sekä nopeutta läpi arvostelualueen. Lisäksi arvostelutuomaristolla on mahdollisuus pisteyttää muita tekijöitä kuten vaikuttavuus, kaasun käyttö, suunnanmuutosten samanaikaisuus. Arvostelutuomarit pisteyttävät kuljettajan ajosuorituksen säännöissä kerrottujen määreiden mukaan. Kilpailun eri osien, lajittelun sekä pariajon tuomaroinnit eroavat joiltain osin toisistaan.

5.2.1 Lajittelu:

5.2.1.1 Ajolinja

Arvostelutuomaristo pisteyttää kuljettajan ajolinjat tarkkailemalla koko arvostelualueen ajolinjaa ja vertaamalla niitä ennalta määritettyihin leikkauspisteisiin (clipping-point) / alueet jotka on ilmoitettu kilpailukutsussa ja tarkennettu kuljettajakokouksessa.

5.2.3 Luistokulma

Kuljettajan tulee ajaa mahdollisimman isolla ja tasaisella luistokulmalla, jonka pystyy pitämään koko suoritusalueen läpi.

5.2.1.3 Nopeus

Arvostelutuomaristo pisteyttää kuljettajan nopeuden tarkkailemalla koko arvostelualueen nopeutta sekä nopeuden hallintaa. Nopeuden tulisi olla mahdollisimman kova ja tasalaatuinen auton ominaisuuksiin nähden koko suoritusalueen ajan. Nopeutta hallitaan ajamalla maksimaalisella kulmalla sen lisäksi jarruilla. Nopeudenmittauslaitteella voidaan mitata nopeutta halutusta kohtaa.

5.2.4 Vaikuttavuus

Arvostelutuomaristo pisteyttää lisäksi suorituksen vaikuttavuutta (Show-pisteet).

5.2.2 Pariajo

Tuomarointi pariajossa poikkeaa hieman lajitteluiden tuomaroinnista. Kahta samaan aikaan radalla ajavaa kuljettajaa verrataan toisiinsa. Tuomaristo ilmoittaa parin suoritusten jälkeen kumpi kuljettajista menee jatkoon.

5.2.2.1 Johtava auto

Johtavan auton tulee pystyä ajamaan hyvä suoritus koko arvostelualueella huolimatta takana olevan auton painostuksesta. Johtavan auton suorituksen tulee keskittyä clipping- pointtien / alueiden läheltä ajamiseen maksimaalisella kulmalla, nopeudella sekä vaikuttavuudella.

5.2.2.2 Seuraava auto

Seuraavan auton tulee seurata johtavan auton valitsemaa ajolinjaa ja ajaa mahdollisimman lähellä. Seuraavan auton tulee myöskin keskittyä samanaikaisuuteen suorituksessa.

5.3. Tarkennukset arvosteluperusteisiin

Pistevähennykset ja muut tarkennukset ilmoitetaan kilpailun säännöissä tai ohjaajakokouksissa tarvittaessa.

5.4. Ylimääräinen vastaheitto, spinnaus, driftaamisen loppuminen, osuma tai ulosajo joka vaikuttaa suoritukseen, suoraan ajaminen, toistuva osuminen ratamerkkeihin, ohittaminen väärää ajolinjaa käyttäen, ohitetuksi tuleminen väärää ajolinjaa käyttäen sekä auton selkeä ja toistuva aliohjautuminen (puskeminen) aiheuttaa nolla pistettä.

6.1. Osallistumismaksut

6.1.1 STREET
Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua myös sarjaan.
Sarjamaksu on 50€, RADALLE Ua:hin kuuluville 20€ ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailumaksu on:
Ennakkoon ilmoittautuneille sekä sarjamaksun maksaneille 130€
Ennakkoon ilmoittautuneille sarjan ulkopuolisille 150€
Paikanpäällä maksettuna 150€
Ennakkoon ilmoittautuneille kuuluvat ilmaiset sisäänpääsyt tapahtumaan kuljettajalle sekä kolmelle mekaanikolle

6.1.2 PROSTREET
Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua myös sarjaan.
Sarjamaksu on 50€, RADALLE Ua:hin kuuluville 20€ ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailumaksu on:
Ennakkoon maksettuna 130€
Paikanpäällä maksettuna 150€
Ennakkoon ilmoittautuneille kuuluvat ilmaiset sisäänpääsyt tapahtumaan kuljettajalle sekä kolmelle mekaanikolle

6.1.3 PRO
Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua myös sarjaan.
Sarjamaksu on 50€, RADALLE Ua:han kuuluville 20€ ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailumaksu on:
Ennakkoon maksettuna 130€
Paikanpäällä maksettuna 150€
Ennakkoon ilmoittautuneille kuuluvat ilmaiset sisäänpääsyt tapahtumaan kuljettajalle sekä kolmelle mekaanikolle

6.1.4 Muut luokat
SM ja muut luokat omien sääntöjensä mukaan.

6.2. Sarjan loppusijoitusten määräytyminen tasapistetilanteissa Korkeamman sijoituksen tasapistetilanteessa saa kuljettaja, jolla on enemmän voittoja kauden osakilpailuista. Niidenkin mennessä tasan tarkastellaan 2. sijoja, jonka jälkeen 3. sijoja ja niin edelleen. Mikäli sijoitustenkaan perusteella ei paremmuutta saada selvitettyä, tarkastellaan paremmuutta kauden lajitteluajoissa. Tämänkin mennessä tasan tarkastellaan voitettujen lajitteluajojen entry -nopeuksia.

7.1. Säännöt FDO-PRO:ssa on AKK:n sääntökirjan mukaiset drifting-säännöt.

7.2. Renkaat FDO-PRO -luokassa
Renkaiden tulee olla E-hyväksytyt. Maksimileveys 225. Kilpailukäyttöön suunnitellut renkaat kielletty (kuvio-osuus alle puolet pinnasta). Eturenkaat vapaat. Akselilla olevat renkaat tulevat olla samanlaiset.